Mlekovodi i sistemi za mužu

Mljekovodi

Linijski mljekovodi garantuju odliičan kvalitet mlijekar. Mlijeko koje se pomuze neće doći u dodir sa spoljašnjim faktorima već će direktno preko mljekovoda doći do laktofriza. Sve je potpuno bezbjedno i sigurno jer je izrađeno od inoks cijevi.

Paralelni sistem za mužu krava

Pogoda za velika stada i za veliki broj muznih krava. Izuzetno pogodan za svakodnevnu upotrebu. Postiže se ušteda vremena jer je minimalno vrijeme ulaska krave na mužu.
Visoka produktivnost rada, skraćuje prelaske rukovaoca.
Minimalna mogučnost za štetu i povredu.

Herringbone sistem za mužu krava

Herringbone je najpopularniji i najčešći tip sistema za mužu krava. Izuzetno pogodan za srednja i velika stada.
Krave postavljene pod uglom i stoje jedna pored druge
Stvara dobre uslove za rad rukovaoca